CAD \ CAM

Dysponujemy programami wspomagającymi projektowanie oraz wytwarzanie typu CAD/CAM. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoliło zredukować czas wykonania komponentów o kilkadziesiąt procent. Dla elementów o bardzo złożonych kształtach często taka metoda jest jedyną umożliwiającą wykonanie programu krótkim czasie. 
 
Posiadamy odpowiednie kompetencje i oprogramowanie do tworzenia modeli bryłowych 3D.